Общи условия за игра

Общи условия за игра за период 28.02-08.03.2019

Целта на настоящите правила е да определят реда за провеждане, участие и прекратяване на фейсбук игра на uhanie.bg, както и правилата за изтегляне на печелившите участници в нея и връчването на обявените награди. Обявените правила са задължителни за всички участници в играта.

 1. Период и цел на играта
  1. Играта ще се проведе, при спазване на определените правила в периода от от 12:00ч. на 28/02/2019г. до 00:00ч. на 08/03/2019г.
  1. Целта на играта е да популяризира uhanie.bg, сред Facebook аудиторията.
 • Механизъм и условие за участие в играта
  • В играта могат да се включат всички български и чуждестранни граждани, с постоянна адресна регистрация на територията на Република България, които имат навършени 16 години.
  • Всеки, който иска да участва в играта е необходимо да направи поръчка от сайта на uhanie.bg. Стойността на поръчката е без значение/ След края на играта 10/12/2018г., на томболен принцип ще бъде изтеглен 1 (един) късметлия, който ще спечели дамски парфюм Bvlgari Omnia Crystalline, 65мл.
  • В играта не могат да участват служители на uhanie.bg и техни родствени лица. Лица под 16 години, трябва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.
  • Всеки желаещ може да се включи в играта само веднъж, като изпълни всички условия затова.
  • Участие в томболата може и ще бъда отказано на потребители, които: нарушават добрия тон, под формата на каквито и да било злонамерени коментари; правят опити за промотиране на други игри и/или страници, чрез играта на uhanie.bg; публикуват снимков и/или видео материал, под формата на коментар, към официалният пост на играта, който отправя обида към определена група хора или представя насилие над хора и/или животни. В последният случай, uhanie.bg не само ще прекрати участието на съответния потребител в играта, но и ще алармира съответните законодателни органи на Република България.
 • Награден фонд на играта
  • С участието си в играта, участниците декларират, че са обвързани с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на играта.
  • Наградите, определени за спечелилите участници в играта са:
   – 1 (един) брой дамски парфюм Bvlgari Omnia Crystalline, 65мл.;
  • Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната и равностойност или преотстъпване на наградата на трети лица.
 • Обявяване на печелившите и получаване на наградите
  • Печелившите се обявяват в 3 (три) дневен срок, след краят на играта. Всеки потребител, включил се, след изтичане на предварително обявения срок няма да участва в томболата;
  • Победителите се определят на томболен принцип, като принципът на теглене осигурява равен шанс на всички участници.
  • Печелившите имат 5 (пет) дневен срок, от деня на обявяването им, в който да се свържат с организаторите на играта и да заявят претенции към спечелената награда. В противен случай, след изтичане на посочения срок, uhanie.bg си запазва правото да предостави непотърсената награда на друг участник в играта, който отново ще бъде изтеглен на томболен принцип.
 • Други условия
  • Разходите за доставка на наградите се поемат от печелившите.
  • Доставка на наградите се прави само и единствено на територията на Република България.
  • uhanie.bg не носи отговорност за забавени или недоставени награди по вина на куриерската фирма.
  • uhanie.bg си запазва правото да прекрати играта, като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства.
  • Oспорването на резултатите от играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо uhanie.bg.