1. Предмет и дефиниции на Общите условия
Настоящият документ съдържа Условията за ползване, според които фирмата ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205314494, предлага продукти и предоставя услуги на интернет аудиторията и своите клиенти чрез електронния магазин www.uhanie.bg.

2. Термини:

Потребител е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.uhanie.bg, „Артикули“, „Продукти” или „Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване.

Поръчка е индивидуалната заявка за закупуване на избрания Артикул/Артикули при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;

Услуги са всички действия, осъществявани от служителите на www.uhanie.bg при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Артикулите от Сайта.

Настоящите общи условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.

3.Регистрация
Регистрацията е препоръчителна при пазаруване през страниците на www.uhanie.bg. Необходимо е да се попълнят регистрационни полета, в която се посочват коректни данни, необходими за изпълнението на поръчката като име на физическо лице или юридическо лице (при желание за издаване на фактура са неободими и ЕИК, МОЛ на фирма ), валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес, като всички тези данни ще бъдат ползвани САМО и ЕДИНСТВЕНО за изпълнението на поръчката.

4. Съгласие
Ползвателят на предоставяните от www.uhanie.bg услуги изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на уеб сайта www.uhanie.bg

5. Поверителност на данните

Личните данни, които www.uhanie.bg изисква при регистрация на клиент, се използват единствено за обслужването на потребителите – потвърждение и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в евентуални случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката на парфюми. Сайтът www.uhanie.bg гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

6. Гаранция за качество на стоките

Всички стоки, предлагани на страницита на www.uhanie.bg, са с гарантирано качество и произход от водещи дистрибутори на маркова парфюмерия и козметика. Всички продукти, предлагани от ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД са оригинални и с доказан произход. Готови сме да отговорим на всички възникнали въпроси по отношение на качеството и произхода на предлаганите от нас продукти.

7. Връщане на стока
Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.uhanie.bg в срок от 15 /петнадесет/ работни дни от доставката в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

Причините за връщане, може да бъдат следните:

  • Смяна на милилитрите / размера;
  • Неудовлетвореност от търговският вид на продукта;
  • Промяна на решението, относно направената покупка.

При горе споменатите условия транспортните такси се поемат от страна на клиента.В случай на грешка от страна на uhanie.bg, транспортните такси се поемат от ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД. При замяна, новия модел се изпраща на клиента след като вече закупения бъде върнат. При окончателно върнат продукт клиента получава обратно заплатената от него сума по банков път в рамките на 10 работни дни.

След изтичането на 30-дневният срок, потребителят може да върне стоката само в случай, че тя е дефектирала:

  • Задължително е прилагането на получения документ при доставка ( бланка за поръчка или фактура)
  • Продуктите не трябва да имат нарушен търговски вид.
  • Връщане и замяна на разопаковани и тествани продукти не се извършва.

Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума за продуктите, поръчани от сайта. За да бъде върнат, закупеният продукт следва да бъде е в изряден търговски вид, без каквито и да било следи от механични и/или други въздействия (удари, пукнатини, драскотини, олющване на боя и др.) и със запазена цялост на опаковката, като върнатата стока следва да е в пълен комплект с придружаващите я принадлежности и документи – гаранционни карти, инструкции за употреба и др., ако има такива.

За използването на услугата е необходимо клиентът да се свърже с ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД на посочения телефон 0888 018 434 или да изпрати e-mail на info@uhanie.bg , да уведоми за желанието си за връщане на продукт, да посочи номер на поръчката за покупка и банковата си сметка, като същият ще бъде информиран за адреса, на който продуктът да бъде изпратен заедно с придружаващите го документи и принадлежности (касова бележка, разписка и т.н.).

До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Доставчика, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, тъй като риска от нараняване/загуба на стоката е за сметка на Потребителя до приемането ú в офиса на Търговеца (по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП). В случай на щети или загуба на стоката в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал.1 от ЗЗП.

Всички такси и разходи по връщането на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя въз основа на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида, в който е получена. При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.

Всички разходи, извършени от клиент по повод осъществяване на услугата „Връщане на продукт” свързани с връщане на закупения продукт включително, но не само стойността на транспортните и/или куриерски разходи, комисионни на банки и всички други разходи извън цената на закупения продукт, остават за сметка на клиента.

Заплатената цена на продукта ще бъде възстановена от ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД в срок от 10 дни от получаването на неразопакования продукт  в офиса на търговеца, посредством посочената от клиента банкова сметка, като метода се определя от търговеца (ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД). Всичко това се случва при наличие на предпоставките съгласно настоящите условия.

На всеки върнат продукт се прави преглед от страна на ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД с оглед установяване на наличието или липсата на предпоставките съгласно настоящите условия. Прегледът на върнатия от клиента продукт се извършва от служител на ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД, в присъствието на двама служители на ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД, за което се съставя констативен протокол.

ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД отказва да възстанови заплатената цена, в случай, че при прегледа на върнатия продукт се установи липса на някое от изискванията съгласно настоящите условия, ако такова е констатирано в констативния протокол.

ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД не поема и не носи каквато и да било отговорност, в случай, че при извършване на услугата „Връщане на продукт” чрез използването на куриерски услуги възникват каквито и да било нарушения на търговският вид и комплекта на продуктите, включително и такива възникнали в резултат на механични и каквито и да било други въздействия при транспортирането.

Настоящите условия важат единствено за онлайн магазина на ДЖИ ЕЙЧ КОМЕРС ООД, който е собственик на www.uhanie.bg. Сайтът www.uhanie bg работи и изпълнява поръчки само за територията на България!